حدیثی از امام رضا (ع)

قال الامام علىّ بن موسى الرّضا (ع)

مَـن فـرّج عن مـومـن فـرّج الله عَن قَلبه یـَوم القیمه
هر کس اندوه و مشکلى را از مومنى بر طرف نماید خداوند در روز قیامت انـدوه را از قلبش بر طرف سازد

اصول کافى ، ج ۳ , ص ۲۶۸