خبرها

اولین سالگرد رحلت آیت الله محمود محقق دامغانی ( موقنیان) رحمت الله علیه

آیت الله محمو محقق دامغانی ( موقنیان) ره

بمناسبت اولین سالگرد رحلت عالم ربانی فقیه صمدانی آیت الله حاج شیخ محمود محقق دامغانی ( موقنیان) ره ,  مجلس بزرگداشتی در تاریخ عصر پنج شنبه ۱۵ رمضان , ۱۱ تیر ماه ۹۴ , در مسجد جامع امام حسن عسگری

مرقد آیت الله محمود محقق ( موقنیان ) رحمت الله علیه

به یاری خداوند متعال و با همیاری و کمک جمعی از اهالی شریف شهرستان کلاته و خانواده آیت الله محمود محقق (ره) ساخت مرقد ایشان به پایان رسید.